Zu den Inhalten springen
Universitäts-Herzzentrum Freiburg - Bad KrozingenUniversitäts-Herzzentrum Freiburg - Bad Krozingen

PD Dr. med. Peter Stachon
Head of the group

Peter.stachon@universitaets-herzzentrum.de

PD Dr. med. Peter Stachon
Head of the group

Peter.stachon@universitaets-herzzentrum.de

Natalie Hoppe
Technical biologist

Natalie.hoppe@universitaets-herzzentrum.de

 

Dipl.-Biol. Julian Merz
Deputy head

Julian.merz@universitaets-herzzentrum.de

Dr. med. Alexander Peikert
Project leader

Alexander.peikert@universitaets-herzzentrum.de

Philipp Albrecht
Doctoral student, Otto-Hess Award 2018

Philipp.albrecht@universitaets-herzzenttrum.de

Ibrahim Schäfer
Doctoral student, MOTIVATE- scholarship

Ibrahim.schaefer@universitaets-herzzentrum.de

Reine Aleid
Master student

Reine.aleid@universitaets-herzzentrum.de

Daniel Dimanski
Doctoral student, Otto-Hess scholarship

Daniel.dimanski@universitaets-herzzentrum.de

Lorenz Karnbrock
Doctoral student ,Kaltenbach-scholarship

Lorenz.karnbrock@universitaets-herzzentrum.de

Sebastian König
Doctoral student

Sebastian.koenig@universitaets-herzzentrum.de

Carlos Rofa
Doctoral student

Carlos.rofa@universitaets-herzzentrum.de

Sunaina von Garlen
Doctoral student, scholarship DGIM

Sunaina.vongarlen@universitaets-herzzentrum.de

PD Dr. med. Peter Stachon

Peter.stachon@universitaets-herzzentrum.de

Labor: 0049 761 270 70380